PENGENALAN OSC MDB ORGANISASI PROSES KERJA BORANG FORUM
             Certificate of Completion and Compliance - (Perakuan Siap dan Pematuhan)  
 

Borang G1 - G21 (Klik untuk muat turun)
PSP perlu mengemukakan Borang B ke Kaunter OSC setelah Pelan Bangunan diluluskan dan kerja akan dimulakan selepas 4 hari dari tarikh penyerahan Borang B.
 
Kemuka Notis Penyiapan Peringkat 1 (Substruktur (G1-G3)) kepada kaunter OSC setelah kerja siap.
 
PSP perlu mengawal selia kerja-kerja diperingkat 2 (Struktur) dan 3 (Perkhidmatan Luaran/Dalaman) - G1dan pastikan borang-borang G disahkan secara teratur.
 
 
 
           Borang PDF

 

 
Unit Pusat Setempat (OSC) Majlis Daerah Baling menyediakan kemudahan senarai semak dalam format digital (PDF) bagi kemudahan pengguna memuat turun serta menggunakannya. Ia juga boleh didapati di kaunter OSC Majlis Daerah Baling.
 
 
           Senarai Semak (sila klik)
 
Senarai semak ialah keperluan-keperluan dokumen wajib dan sokongan yang perlu disertakan semasa mengemukakan satu permohonan. Ia juga merupakan syarat lengkap bagi satu-satu permohonan yang dikemukakan kepada Unit Pusat Setempat Majlis Daerah Baling.
 
 
             Matrik Bilangan Pelan
  Matrik Bilangan Pelan merupakan bilangan jumlah pelan yang perlu dikemukakan kepada Unit Pusat Setempat (OSC) Majlis Daerah Baling semasa pemohon mengemukakan permohonan. Ia juga menunjukkan bilangan pelan/dokumen yang perlu diedarkan ke semua agensi teknikal (AT) yang terlibat.
 
 
           Jadual Bayaran Proses Pelan Permohonan
 
Bayaran proses pelan (fee plan) akan dikenakan keatas semua permohonana kelulusan pelan yang dikemukakan kepada Majlis Daerah Baling. Ia dapat mempelbagaikan dan meningkatkan hasil pendapatan MDB untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran organisasi yang semakin meluas seperti menambah kakitangan, menyediakan pangkalan data berpusat (lesen dan pemajuan tanah), serta menambahnilai (value add) kemudahan-kemudahan sedia ada.

Jadual Bayaran Proses Pelan ini telah di kelulusan Mesyuarat Majlis Penuh pada 25 September 2007. Pemakaian Jadual Bayaran Proses Pelan ini berkuatkuasa April 2007 sempena bermulanya Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Penyampaian Prosedur dan Proses Cadangan Pemajuan serta Penubuhan Pusat Setempat bagi memproses cadangan pemajuan.

 

 

Nota :

Semua bayaran proses pelan atau caruman/sumbangan perlu disertakan dalam bentuk cek berpalang atas nama YDP Majlis Daerah Baling semasa mengemukakan pelan-pelan permohonan kepada Unit OSC.
Kegagalan berbuat demikian menyebabkan proses permohonan akan TERTANGGUH sehingga semua bayaran proses dijelaskan.
 

 

 

 

OSC MDB juga telah menyediakan senarai semak serta borang-borang yang diperlukan untuk tujuan 'submission' ke OSC.

 

 

 

>> Matrik Bilangan Pelan
     
   

PERMOHONAN PEMAJUAN TANAH

  >> Tukar Syarat & Pecah Sempada (124A)
  >> Penyerahan & Pemberimilikan Semula (204D)
   

PERANCANGAN

    >> Kelulusan Kebenaran Merancang
>> ATJ 03/85 Pindaan06/2008[03]
    >> Pelan Nama Taman, Jalan & No. Bangunan
    >> Pelan Pembangunan Lanskap
   

BANGUNAN

    >> Pelan Bangunan
    >> Pelan Struktur (Tetulang/Konkrit)
    >> Pelan Sanitari
    >> Pelan Sistem Pembetungan
    >> Pelan Sistem Bekalan Air
    >> Pelan Sistem Bekalan Elektrik
   

KEJURUTERAAN

   
>> Pelan Kerja Tanah
>> ATJ 03/85 Pindaan06/2008[05]
    >> Pelan Jalan & Parit
>> ATJ 03/85 Pindaan06/2008[04]
    >> Pelan Lampu Jalan
     
    UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI :
     
   

04 - 4701800

     
   

untuk maklum balas, sila e-mailkan kepada

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

MAJLIS DAERAH BALING
     
   

mdbaling@mdbaling.gov.my

   

@

   

osc_mdbaling@yahoo.com

 

LAMAN UTAMAMESYUARAT JK OSCRUJUKANHUBUNGI KAMI


TARIKH KEMAS KINI TERAKHIR: 2 APRIL, 2009
 

PENAFIAN: Kerajaan Malaysia dan Majlis Daerah Baling (MDB) tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman ini.

 

@ 2007 Copyright OSCMDB. All right reserved. Developed & designed by abdtalip@mdbaling.gov.my